Tại sao cô khóc?

Gốc
Hồi ấy, tôi vào học lớp một mang theo trên đầu một vành khăn trắng. Bố tôi mới mất trước đó một tháng.

Tin nóng

Tin mới