CuôíI cùng thì mọi cố gắng và nỗ lực của chính phủ Mỹ, cá nhân Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ, Bộ trưởng Tài chính H. Pôn-xơn, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Ben Bơ-nan-ki cùng rất nhiều nghị sĩ trong quốc hội Mỹ nhằm thông qua kế hoạch giải cứu thị trường tài chính Mỹ trị giá 700 tỷ USD đã bị Hạ viện Mỹ bác bỏ.