Tổng thống Bush và các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận để bỏ phiếu về gói giải pháp 700 tỷ USD giải cứu thị trường tài chính, các bên đều đã nhượng bộ. Nhưng chưa đủ để vượt qua những phản đối.