Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con?

Gốc
Phải thừa nhận một điều rằng: Theo thời gian, có vẻ như chúng ta đã lớn nhưng tâm hồn vẫn còn rất trẻ con!

Marloes De Vries là một nghệ sĩ hội họa người Hà Lan. Cô có một sự đam mê lớn với các bản vẽ phác thảo về cuộc sống thường ngày. Một trong những chủ đề yêu thích của Marloes là sự trưởng thành.

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 1

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 2

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 3

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 4

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 5

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 6

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 7

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 8

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 9

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 10

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 11

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 12

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 13

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 14

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 15

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 16

Tại sao khi ta lớn, tâm hồn vẫn rất trẻ con? - Ảnh 17

Tin nóng

Tin mới