Hanoinet - Theo số liệu thống kê, giá trị của những vụ sáp nhập trên thế giới trong năm 2006 đã lên tới 3.460 tỷ USD, với 28.312 thương vụ. Tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's gọi đây là "hội chứng sáp nhập". Hội chứng này đang tạo ra một thời kỳ mới trong nền kinh tế thế giới - thời của các tập đoàn đa quốc gia. Xu thế này cũng bắt đầu có ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của các DN VN, tạo nên sự chuyển biến của nền kinh tế.