TT - Hơn 100 ý kiến đầy bức xúc của bạn đọc đã gửi về tòa soạn lên án hành vi bạo hành trẻ em của "bảo mẫu" Quảng Thị Kim Hoa. Trong đó, nhiều ý kiến đặt vấn đề phải làm gì để không còn nạn bạo hành trẻ nhỏ.