NDĐT- Ngày 15-8, tại Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền trung (TP Đà Nẵng) diễn ra lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn giữa Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam và Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia cho dự án xây dựng Trạm biến áp 500 KV Thạnh Mỹ và đường dây 220 KV đấu nối các Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 và 2 (Quảng Nam) hòa vào hệ thống lưới điện quốc gia.

Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho các công trình.

Trạm biến áp 500 KV Thạnh Mỹ và nhánh rẽ giai đoạn 1 đã đóng điện tháng 12-2011. Giai đoạn 2 đầu tư thêm hai máy biến áp công suất 450 MVA, hai máy biến áp tự dùng 35KV công suất 560KVA; hệ thống phân phối điện 500Kv, 220kv, 35kv; hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy… Tổng mức đầu tư 928 tỷ đồng.

Đường dây điện 220 KV đấu nối các Nhà máy thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 hòa vào lưới điện quốc gia đã khởi công từ tháng 8-2013, đường dây được thiết kế hai mạch, có chiều dài 6,5 km, tổng mức đầu tư 324, 900 tỷ đồng. Đường dây 220 KV Sơn Hà - Dốc Sỏi (Quảng Ngãi), đấu nối các nhà máy thủy điện nhỏ, khởi công từ tháng 12-2012, được thiết kế hai mạch, có chiều dài 46,33km, tổng mức đầu tư 360, 586 tỷ đồng. Đường dây 220 KV Vĩnh Tân - Phan Thiết (Bình Thuận), đấu nối Nhà máy điện Vĩnh Tân, được thiết kế hai mạch, có chiều dài 91,719km, với tổng mức đầu tư là 999,220 tỷ đồng.

Tổng kinh phí đầu tư cho bốn công trình nói trên là hơn 2.600 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2014 các công trình đóng điện đi vào vận hành hoạt động, góp phần tăng thêm nguồn điện cho đất nước.

THANH LỘC