Anh em chưa mua được Z2, không có tiền mua S5 hay M8 chính hãng chưa phân phối? không sao, ít nhất anh em vẫn có thể tải mấy cái hình nền của 3 chiếc điện thoại này về bỏ vào điện thoại anh em đang dùng cho đỡ thèm. Trong ba bộ hình nền này mình thích bộ của M8 nhất với nhiều hình ảnh thiên nhiên, mát mắt hơn. Mời anh em.

Anh em chưa mua được Z2 , không có tiền mua S5 hay M8 chính hãng chưa phân phối? không sao, ít nhất anh em vẫn có thể tải mấy cái hình nền của 3 chiếc điện thoại này về bỏ vào điện thoại anh em đang dùng cho đỡ thèm. Trong ba bộ hình nền này mình thích bộ của M8 nhất với nhiều hình ảnh thiên nhiên, mát mắt hơn. Mời anh em.

Link tải hình nền S5
Link tải hình nền Z2
Link tải hình nền M8