Tài xế phản đối bằng tiền lẻ ở trạm thu phí BOT Nam Bình Định

Gốc
Lại thêm một cuộc phản đối trạm thu phí BOT bằng tiền có mệnh giá thấp. Lần này là ở trạm thu phí Nam Bình Định trên quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hoàng Trọng