(Zing) - Từng có thời gian đi nhận container nên Khánh nắm được sơ hở trong thủ tục giao nhận. Thấy ngon ăn, Khánh đã “giải nghệ” làm tài xế để để chuyển nghề đi “ăn trộm” container.