"Tam đại chaebol" của kinh tế Hàn Quốc

ND - Giáo sư, Tiến sĩ Gengung - Chan Bae, Viện Nghiên cứu kinh tế và an ninh của Hàn Quốc, nói, nếu Hyundai hay Daewoo gặp chứng "nhức đầu sổ mũi" thì đó là chuyện riêng của họ, nhưng nếu Samsung có khó khăn nào đó nghĩa là cả Hàn Quốc khó khăn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118893&sub=84&top=45