Tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch do ảnh hưởng bão số 6

Gốc
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã có công điện gửi Giám đốc Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch các tỉnh, TP và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Khu vực Bắc bộ từ Nghệ An trở ra.

Để chủ động ứng phó với bão số 6 (Mangkhut), hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản, Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Giám đốc Sở VHTTDL; Sở VHTT và Sở Du lịch các tỉnh, TP khu vực Bắc bộ từ Nghệ An trở ra tổ chức rà soát, kiểm đếm và quản lý chặt chẽ việc ra khơi của của tàu thuyền, phương tiện hoạt động du lịch trên biển, hướng dẫn di chuyển về nơi tránh trú an toàn, không đi vào khu vực nguy hiểm.

Tùy theo diễn biến của bão và tình hình cụ thể tại địa phương thực hiện việc cấm biển đối với tất cả phương tiện; hướng dẫn neo đậu và triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện, người dân tại nơi tránh trú và các công trình hạ tầng, nhà cửa phục vụ du lịch trên các đảo.

Các Sở VHTTDL; Sở VHTT; Sở Du lịch và các đơn vị trực thuộc Bộ kiểm tra, rà soát và có phương án bảo vệ các thiết chế văn hóa, thể thao và du lịch do đơn vị quản lý như: các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu du lịch và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí và tổ chức các hoạt động du lịch tại các địa phương có ảnh hưởng của bão.

Công điện cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ dõi sát với tình hình cụ thể trên địa bàn về diễn biến của bão, các thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế và Bộ VHTTDL để có các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và bảo vệ tài sản công do đơn vị quản lý.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị phối hợp với địa phương để triển khai các phương án đối phó với bão. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và vật tư sẵn có để khắc phục hậu quả của bão và hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên thông tin kịp thời và báo cáo Bộ VHTTDL về tình hình ứng phó cơn bão, thiệt hại xảy ra trên lĩnh vực quản lý ngành (nếu có) và báo cáo tổng hợp chung bằng văn bản sau khi cơn bão kết thúc theo địa chỉ: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Số 51- 53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (024) 3943.8231 (máy lẻ 252); Di động: 0904.984.469 (Đ/c Đỗ Hải Thanh); Fax: (024) 3.943.9009

Phương Thu