Tạm dừng khảo sát hộ nghèo

Gốc
TP - Bộ LĐ -TB&XH vừa có Công điện gửi các bộ KH-ĐT, Tài chính, NN&PTNT, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tạm thời chưa khảo sát hộ nghèo trên địa bàn.

Theo đó, sẽ chờ chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên phạm vi cả nước theo chuẩn nghèo dự kiến áp dụng cho giai đoạn 2011- 2015.

Tin nóng

Tin mới