Tấm lòng của một lão nông

Gốc
Đến khu vực Bình Phó A, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ hỏi nhà chú Bảy Thế thì ai cũng biết. Bởi mọi người nơi đây rất kính trọng và nể phục việc làm nghĩa tình của ông với người nghèo.

Tin nóng

Tin mới