Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tấm lòng nghệ nhân

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Đã nhiều ngày nay, người dân trong buôn không có dịp được nghe già Ama Lâm, nghệ nhân cao tuổi nhất, người thuộc nhiều sử thi nhất buôn làng hát kể những trường đoạn sử thi Mơ Nông nổi tiếng của dân tộc mình.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119797&sub=134&top=43