Tầm nhìn chiến lược của Đảng

Gốc
ND - Sau những năm dài kháng chiến, đến 1953 - 1954, miền Tây Bắc điệp trùng đồi núi của Tổ quốc trở thành chiến trường chính trong cuộc chiến tranh giữa thực dân Pháp, can thiệp Mỹ với nhân dân Việt Nam.

Tin nóng

Tin mới