Tám phim tài liệu ngắn dự tranh Oscar

Gốc
NDĐT - Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Mỹ đã công bố tám bộ phim tài liệu ngắn dự tranh Oscar 2009, được lựa chọn từ 31 phim trong danh sách đăng ký. Ngày 22-1-2009, ba hoặc năm trong số tám phim này sẽ được chọn vào danh sách đề cử chính thức cho Oscar.

Tin nóng

Tin mới