Tam quốc diễn nghĩa: Nếu Lã Bố không hủy hôn ước, Tào Tháo chưa chắc đã chiếm được ưu thế

Tam quốc diễn nghĩa: Nếu Lã Bố không hủy hôn ước, Tào Tháo chưa chắc đã chiếm được ưu thế

Lã Bố đồng ý gả con gái cho Viên Diệu, con trai Viên Thuật, nhưng bị cha con Trần Khuê và Trần Đăng thuyết...

72 liên quan

Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

Vì sao Tào Tháo cả đời yêu quý hiền tài lại không chiêu mộ Gia Cát Lượng

Trong thời kỳ Tam Quốc, Tào Tháo là một nhà chính trị kiệt xuất, với tư tưởng trọng hiền tài bình thiên hạ,...

72 liên quan

Nhân vật si tình nhất Tam Quốc vượt qua cả Lữ Bố

Chẳng những vứt bỏ cả sự nghiệp và danh tiếng của mình, nhân vật này còn quay lưng với cả gia tộc họ Tào vì...

72 liên quan

Chuyện về vị võ tướng mà Gia Cát Lượng cũng phải dè chừng

Vị tướng đại tài đó là ai mà khiến ngay cả Gia Cát Lượng phải e sợ?

72 liên quan

Lưu Bị hối hận vì mời Khổng Minh mà bỏ lỡ một vị cao nhân khác?

Giai thoại 'tam cố thảo lư' nổi tiếng thời Tam Quốc chính là sự khởi đầu cho lịch sử của bộ đôi Lưu...

72 liên quan

Lý do Tôn Quyền xứng đáng là hoàng đế thành công nhất thời Tam quốc

Thời kỳ Tam quốc ở Trung Quốc đánh dấu sự xuất hiện của nhiều anh hùng kiệt xuất, nhưng không có mấy người...

72 liên quan

Thực hư Quan Vũ lấy đầu Nhan Lương, qua năm ải chém sáu tướng Tào

Quan Vũ trong Tam quốc diễn nghĩa được phác họa là nhân vật có sức mạnh hơn vạn người, từng vượt 5 ải chém...

72 liên quan