Mình và anh quen biết nhau qua game online. Trong game, anh và mình rất vui, rất thân thiết. Mặc dù biết anh hơn mình 7 tuổi, nhưng mình vẫn muốn được gặp anh, và... là bạn gái của anh. Trên mạng, anh nói chuyện rất vui, rất "cuốn" mình. Anh còn hay tặng quà (ảo, trong game) cho mình.