Tạm thời chưa báo cáo Quốc hội về bô-xít

Gốc
Trước khi kết thúc phiên họp Ủy ban Thường vụ QH cuối cùng trước kỳ họp QH, sáng nay (16/10), Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn cho hay mặc dù nhiều ĐBQH đề nghị Chính phủ báo cáo về việc triển khai thực hiện dự án bô-xít Tây Nguyên, nêu rõ thuận lợi, khó khăn, song nội dung này "đã được Chính phủ báo cáo tương đối đầy đủ tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, nên sẽ báo cáo tại kỳ họp sau của QH".

Đối với yêu cầu báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, UB thường vụ cho biết sự kiện có ý nghĩa lịch sử, chính trị, tinh thần to lớn này được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thành phố và đang tích cực khẩn trương chuẩn bị. UB đề nghị các đại biểu cho phép chưa báo cáo vấn đề này tại kỳ họp thứ 6. Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội sẽ chuẩn bị báo cáo về vấn đề này để gửi đến các đại biểu sau kỳ họp này. Dự kiến trong hơn 1 tháng làm việc (từ 20/10 đến 27/11), kỳ họp cuối năm của QH sẽ nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm nay, thảo luận kỹ lưỡng kế hoạch năm sau cũng như tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2009, phương án phân bổ năm 2010. (tổng hợp)

Tin nóng

Tin mới