Nhảy xuống hồ bơi ngay sát mép thác Victoria là một trải nghiệm nguy hiểm nhưng hút hút nhiều du khách