UBND TPHCM vừa chấp thuận về chủ trương cho Sở Tài chính tạm ứng 216 tỷ đồng từ ngân sách TP (từ nguồn thu giá trị quyền sử dụng đất của khu đất 90 A đường Lý Thường Kiệt quận 10) để UBND quận 10 thực hiện hợp đồng mua lại quỹ nhà phục vụ tái định cư dự án đầu tư xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp, có nguy cơ sập trên địa bàn quận.