Trường hợp người bệnh vi phạm luật sẽ phải hoàn trả phí điều trị cho cơ quan BHXH. Việc xác minh có hay không vi phạm Luật Giao thông cũng sẽ do cơ quan BHXH thực hiện...

Liên Bộ Công an - Tài chính - Y tế đang lấy ý kiến của cơ quan liên quan và nhân dân về dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người bị tai nạn giao thông có bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, người bị tai nạn giao thông vào viện, Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tạm ứng chi phí khám chữa bệnh, khác với quy định hiện hành là người bệnh phải tạm ứng và sau khi có xác nhận không vi phạm Luật Giao thông sẽ được nhận lại tiền BHYT từ cơ quan BHXH.Cũng theo dự thảo này, cơ quan BHXH đảm bảo chi trả phí điều trị cho trường hợp bệnh nhân dưới 16 tuổi, trên 80 tuổi hoặc đã có xác nhận của cơ quan công an là không vi phạm Luật Giao thông. Trường hợp người bệnh vi phạm luật sẽ phải hoàn trả phí điều trị cho cơ quan BHXH. Việc xác minh có hay không vi phạm Luật Giao thông cũng sẽ do cơ quan BHXH thực hiện. T.T