Tân Bộ trưởng Tài chính Anh khẳng định mục tiêu phát triển kinh tế

Trong bối cảnh nền kinh tế Anh đang có dấu hiệu giảm tốc, tân Bộ trưởng Tài chính Anh Zahawi ngày 6/7 cho rằng chính phủ cần tái thiết và phát triển nền kinh tế đang gặp khó khăn, đồng thời tuyên bố sẽ xem xét tất cả các phương án để đạt được mục tiêu này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tan-bo-truong-tai-chinh-anh-khang-dinh-muc-tieu-phat-trien-kinh-te-44874.htm