“Tẩn” chết bạn cùng buồng giam vì con thằn lằn

Gốc
Nghe Tâm và Trung báo đã làm mất con thằn lằn, Giàu bắt 2 người ngồi lại để mình “xử phạt” bằng hình thức đấm đá, đánh bằng dụng cụ tự chế. Bị đánh liên tục vào chỗ hiểm, Tâm đã chết trước khi được đi cấp cứu.

Tin nóng

Tin mới