Đây là một sáng tác rất hay về tình yêu của nhạc sĩ Đỗ Bảo.