Tan nát điện thoại công cộng

Gốc
Việc phát triển hệ thống thông tin liên lạc công cộng là một chủ trương đúng đắn của các cấp, các ngành nhằm giúp người dân có điều kiện tốt để tiếp cận với công nghệ hiện đại. Nhưng...

Tin nóng

Tin mới