Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tân Tiến từng bước vượt đói nghèo

Gốc

ND - Là xã vùng đặc biệt khó khăn, Tân Tiến được hưởng đầy đủ các chương trình hỗ trợ của Đảng và Nhà nước xây dựng các công trình hạ tầng như: điện lưới quốc gia, kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi, bể nước sạch, bưu điện - văn hóa xã... Đây là nền tảng để bà con yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109020&sub=56&top=38