“Nó” là một cây đa đẹp, luôn xanh tốt, cành lá xum xuê che rợp cả một góc trời của một khu đất trống trong một dãy phố gồm toàn những ngôi biệt thự.