TAND hai cấp tỉnh Nam Định: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2017

Gốc
Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn thể cán bộ, công chức TAND hai cấp tỉnh Nam Định đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Phát huy những thành quả đó, cán bộ, công chức Tòa án hai cấp tỉnh đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2017.

Trong mấy năm gần đây, cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội thì tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định có xu hướng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2017, lãnh đạo TAND tỉnh Nam Định đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ , tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp.

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh Nam Định thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: Các đơn vị Tòa án huyện, thành phố, các tòa, phòng thuộc Tòa án tỉnh cần bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu của TANDTC, của tỉnh và của Tòa án hai cấp tỉnh đề ra cho năm 2017; tăng cường việc học tập chủ trương, chính sách của Đảng, cập nhật những văn bản pháp luật mới để nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, chú trọng đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ án sửa so với những năm trước.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh cũng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp nghiêm túc thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của TANDTC và các Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

TAND hai cấp tỉnh Nam Định: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2017 - Ảnh 1

Một phiên xét xử lưu động của TAND tỉnh Nam Định

Trong 6 tháng đầu năm 2017, TAND hai cấp tỉnh Nam Định đã giải quyết, xét xử 2.220/2.869 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 77,4% (trong đó TAND cấp huyện 2.034 vụ, TAND tỉnh 186 vụ); ra quyết định thi hành án đối với 849 bị án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù và đặc xá tha tù trước thời hạn đối với 37 phạm nhân bảo đảm đúng quy định của pháp luật; số vụ việc còn lại hầu hết mới thụ lý và đang được tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong công tác xét xử, TAND hai cấp tỉnh Nam Định luôn quán triệt sâu rộng các quan điểm, đường lối của Đảng, bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương nên đường lối xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, các vụ án điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và được xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tỷ lệ giải quyết án hình sự đảm bảo tiến độ, không có án để quá hạn luật định, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa được đổi mới theo hướng thực chất, không để xảy ra việc xét xử oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, việc áp dụng chế định án treo và các hình phạt khác không phải là hình phạt tù cũng được TAND hai cấp cân nhắc xem xét, áp dụng thận trọng nên về cơ bản đều có căn cứ, đúng pháp luật. Công tác xét xử lưu động được tăng cường, đã tổ chức được 77 phiên tòa lưu động, nhằm răn đe phòng ngừa tội phạm và phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân như các Bộ luật hình sự, dân sự, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình , Luật Khiếu nại, tố cáo…; công tác hòa giải trong các vụ án dân sự và đối thoại trong các vụ án hành chính được quan tâm, chú trọng nên kết quả giải quyết các vụ việc hòa giải và công nhận sự thỏa thuận của các đương sự chiếm tỷ lệ cao 61% (881/1.442 vụ) góp phần hàn gắn, củng cố mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, lãnh đạo TAND tỉnh Nam Định đã quán triệt đến các đơn vị trong Tòa án hai cấp cần thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và TANDTC; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, phát huy tranh tụng dân chủ tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; các hoạt động nghiệp vụ bảo đảm tính nghiêm minh, đúng pháp luật, không xử lý oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm; tăng cường xét xử lưu động; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; kiểm tra kịp thời đối với 100% các vụ án đã xét xử không có kháng cáo, kháng nghị của tòa án cấp huyện; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác; quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2017.

Trung Thành

Tin nóng

Tin mới