Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tặng 100 hợp đồng bảo hiểm cho “Hiệp sĩ đường phố”

Gốc

NDĐT - Ngày 23-11, tại TP Hồ Chí Minh, báo Công an nhân dân và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp tổ chức trao tặng 80 hợp đồng bảo hiểm với tên gọi Phú - An tâm cho 80 “hiệp sĩ đường phố” trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Phú - An tâm có giá trị bảo hiểm là 10 triệu đồng/sản phẩm được bảo hiểm trong vòng 10 năm bao gồm quyền lợi bảo vệ rủi ro do tai nạn, tử vong và quyền lợi hỗ trợ chi phí nằm viện.

Khi hết thời hạn hợp đồng, các hiệp sĩ được nhận lại toàn bộ số tiền bảo hiểm đã đóng, trừ đi các chi phí hỗ trợ được chi trả trong thời gian tham gia bảo hiểm (nếu có).

Dự kiến, 20 suất hợp đồng bảo hiểm còn lại sẽ được trao cho các “hiệp sĩ ” khu vực phía Bắc.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/doi-song/i-s-ng-tin-chung/t-ng-100-h-p-ng-b-o-hi-m-cho-hi-p-s-ng-ph-1.322432