ND - Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2008, các địa phương trong cả nước đã trao thêm 20 nghìn sổ tiết kiệm tình nghĩa, tổng trị giá 1,25 tỷ đồng tặng gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng cuộc sống còn khó khăn.