DigiStar tặng anh em Tinh tế 200 voucher mua các gói Hosting, trị giá mỗi voucher là 1 triệu. Anh em có thể dùng để mua bất kỳ gói Hosting nào mình thích.

DigiStar tặng anh em Tinh tế 200 voucher mua các gói Hosting , trị giá mỗi voucher là 1 triệu. Anh em có thể dùng để mua bất kỳ gói Hosting nào mình thích.

Cách đăng kí tham gia:
Nhấn vào nút đăng kí phía trên bài viết và điền họ tên, số điện thoại, email Địa chỉ URL Website của bạn (không bắt buộc) và một dòng giới thiệu website của bạn Chia sẻ bài viết này công khai lên Facebook để nhiều anh em được biết và tham gia đông vui hơn (không bắt buộc).