Tặng Bằng khen cho 23 cá nhân có thành tích trong thông tin hoạt động Quốc hội khóa XIV

Gốc
Chiều 8-4, Văn phòng Quốc hội đã họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV và trao tặng Bằng khen về công tác báo chí. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì buổi họp báo.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo.

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ mười một của Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), đồng thời thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, Quốc hội dành nhiều thời gian để thảo luận, đánh giá các Báo cáo công tác của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Đồng thời, Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng quy định của pháp luật và đạt sự đồng thuận rất cao.

Tại họp báo, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã trao tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho 23 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong thông tin về hoạt động Quốc hội khóa XIV.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/995848/tang-bang-khen-cho-23-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-thong-tin-hoat-dong-quoc-hoi-khoa-xiv