Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng biên độ CK: Nước cờ tính toán kỹ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Với tâm lý của nhà đầu tư ổn định, việc tăng biên độ sẽ giúp thị trường trở về đúng nghĩa của thị trường, nghĩa là thông tin sẽ phản ánh đầy đủ lên giá cổ phiếu.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=86373