Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng biên độ dao động cổ phiếu tại hai sàn thêm ±1%

Gốc

NDĐT- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) hôm nay đã có công văn điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ của thị trường chứng khoán. Theo đó, mức dao động của sàn Hà Nội tăng từ ±2% lên ±3%; sàn TP Hồ Chí Minh tăng từ ±1% lên ±2%.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=118987&sub=57&top=38