24H.COM.VN - Cho con chỉ có tình thương / Núi cao biển rộng con vùng con chơi / Mai này khôn lớn thành người / Con ơi mãi nhớ tấm lòng mẹ cha...