Tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

Gốc
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp (KCN).

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các vấn đề về bồi thường giải tỏa và triển khai xây dựng tuyến thoát nước ngoài hàng rào các KCN. Ban Quản lý các KCN Đồng Nai tiếp tục phối hợp với Sở TN-MT, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các KCN; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các KCN theo quy định.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các công ty đầu tư hạ tầng KCN thực hiện nghiêm việc: xây dựng hồ ứng phó sự cố theo quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13-5-2019 của Chính phủ và Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31-12-2019 của Bộ TN-MT; rà soát giới hạn tiếp nhận nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN, đảm bảo phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xả thải của KCN đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi xảy ra sự cố trong quá trình xử lý nước thải phải ngưng tiếp nhận nước thải của doanh nghiệp trong KCN đồng thời báo cáo ngay cho Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và Sở TN-MT phối hợp xử lý; các doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng phải tổ chức đấu nối, ký hợp đồng xử lý nước thải theo quy định.

Lê An

Nguồn Đồng Nai http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202102/tang-cuong-bao-ve-moi-truong-tai-cac-khu-cong-nghiep-3044769/