(ĐCSVN) – Dự án có tên “Quản lý rừng bền vững tại vùng đầu nguồn Tây Bắc” với trị giá 5,5 triệu USD sẽ được triển khai tại tỉnh Điện Biên trong vòng 5 năm tới với sự hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản.

Rừng đầu nguồn Tây Bắc. Ảnh: JICA Dự án nhằm mục tiêu giới thiệu phương pháp quản lý rừng bền vững có sự tham gia của người dân bằng việc phát triển những kế hoạch sử dụng đất của cộng đồng, làm cơ sở để bảo tồn, phục hồi và sử dụng rừng ổn định. Thứ hai, dự án sẽ xây dựng các phương án sinh kế thay thế cho những người dân sống phụ thuộc vào việc khai thác nguồn tài nguyên rừng không bền vững và mang đến cho họ những sự lựa chọn để thay đổi nếp sống. Thứ ba, dự án sẽ tăng cường năng lực của các bên tham gia tại địa phương bằng cách vừa học vừa làm. Rừng ở vùng Tây Bắc Việt Nam có giá trị rất cao. Nguồn nước từ rừng không thể thiếu được đối với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thủy điện và hàng triệu hộ gia đình hiện đang sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên quí giá này. Hơn nữa, ngoài lợi ích về kinh tế, vai trò của rừng về hấp thụ khí CO2, chống lũ lụt, giữ đất,… ngày càng được quan tâm chú ý. Do sự gia tăng dân số, phát triển cơ sở hạ tầng, khai thác thương mại, mở rộng đất canh tác nông nghiệp và những tác động khác của con người, độ che phủ rừng đã bị suy giảm nhanh chóng. Hiện nay, nhờ những cam kết mạnh mẽ của chính phủ và địa phương cùng với sự ủng hộ của người dân liên quan đến rừng, độ che phủ rừng ở khu vực này đang tăng dần. Tuy nhiên, tốc độ vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra và vẫn cần được hỗ trợ hơn nữa. Trong khi đó, Nhật Bản là đất nước có địa hình đồi núi nhiều với nguồn tài nguyên rừng phong phú. Ngay cả trong thập 1960- 1970 khi quá trình công nghiệp hóa diễn ra tại Nhật bản, tỷ lệ che phủ rừng vẫn chiếm tới 60- 70% (tương đương 25 triệu héc- ta) và tỷ lệ này vẫn được duy trì vững chắc cho đến tận ngày nay nhờ có quy hoạch trồng rừng. Để chia sẻ những kinh nghiệm tốt của Nhật Bản trong lĩnh vực này, 3 chuyên gia Nhật Bản sẽ đến Thành phố Điện Biên Phủ từ tháng 8/2010 làm việc với các đối tác của tỉnh Điện Biên và Trung ương. Ngày 28/5, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ký kết Biên bản thảo luận – Văn kiện thỏa thuận chính thức cho Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Quản lý Rừng Bền vững tại Vùng đầu nguồn Tây Bắc”./.