Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường cảnh báo trên hệ thống đăng kiểm phương tiện giao thông

Xe có khiếm khuyết kỹ thuật, xe vi phạm giao thông, xe tạm nhập tái xuất, xe không sang tên đổi chủ, xe liên quan pháp luật hình sự sẽ công khai trên hệ thống……

Thông tin xe có lỗi kĩ thuật sẽ được công khai.

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin, từ ngày từ 1/10/2021, việc quản lý hoạt động và thực hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới đường bộ tại các trung tâm đăng kiểm được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT (thay thế Thông tư số 70/2015).

Điểm mới đáng chú ý là có thêm một số trường hợp xe thuộc diện phải đưa vào mục cảnh báo trên hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến về kiểm định xe giới được dùng cho Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm, gồm: xe có khiếm khuyết kỹ thuật, xe vi phạm giao thông, xe thanh lý hồ sơ không phù hợp, xe tạm nhập tái xuất…

Cụ thể, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thực hiện cảnh báo đối với xe cơ giới không phù hợp với thông tin hành chính, thông số kỹ thuật; các trường hợp xe được cơ quan chức năng thông báo vi phạm giao thông nhưng quá hạn không chấp hành giải quyết vi phạm theo quy định tại Nghị định số 100/2019 của Chính phủ. Các Trung tâm Đăng kiểm đưa lên cảnh báo đối với xe đến kiểm định có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng kỹ thuật, không đạt quy chuẩn kỹ thuật và không được cấp chứng nhận đăng kiểm để các đơn vị đăng kiểm khác khi tiếp nhận kiểm định xe chú ý hơn khi kiểm định lần tiếp theo. Các đơn vị đăng kiểm cũng phải đưa lên cảnh báo đối với trường hợp xe ô tô thanh lý khi đến bổ sung hồ sơ phương tiện nhưng nội dung hồ sơ không phù hợp với thực tế của xe.

Trường hợp xe của các tổ chức được phép tạm nhập, tái xuất được cấp chứng nhận đăng kiểm quá thời hạn đăng ký xe, các đơn vị đăng kiểm gửi thông tin về Cục Đăng kiểm Việt Nam để đưa lên cảnh báo. Cũng theo một số đơn vị đăng kiểm, trường hợp các cơ quan chức năng tại địa phương có văn bản đề nghị, trung tâm đăng kiểm cũng sẽ đưa lên mục cảnh báo đăng kiểm, như trường hợp xe không sang tên đổi chủ, xe liên quan đến vi phạm pháp luật hình sự…

Ngọc Thụy

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tang-cuong-canh-bao-tren-he-thong-dang-kiem-phuong-tien-giao-thong-d302399.html