Từ ngày 8 - 9.2, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú dẫn đầu đoàn công tác thực hiện chuyến khảo sát, đánh giá hiệu quả một số chương trình tín dụng ngân hàng trên địa bàn Tây nguyên.

Tang cuong cho vay phat trien Tay nguyen - Anh 1

Tại Đắk Lắk, ông Tú đánh giá một số chương trình tín dụng phục vụ tái canh cà phê, giảm nghèo... đạt hiệu quả tích cực. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ quan tâm chỉ đạo việc xây dựng cơ chế và triển khai chính sách tín dụng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế Tây nguyên; trong đó có các chương trình cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp và các chương trình tín dụng đặc thù, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nghèo bền vững trên địa bàn...

Ngọc Quyền