Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em Việt Nam giai đoạn 2001-2010, việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã đạt được một số thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em như xâm hại tình dục, bạo lực, mua bán trẻ em vẫn xảy ra. Từ thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 1408/CT-TTg tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về bảo vệ và chăm sóc trẻ em để sửa đổi hoặc bổ sung, bãi bỏ kịp thời. Riêng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình cụ thể về bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phải được hoàn thiện chậm nhất vào cuối năm 2010. Một số địa phương thí điểm Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em Trong tháng 9/2009, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Trong quý IV/2009 và năm 2010, xây dựng và thí điểm Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em và mô hình Trung tâm công tác xã hội trẻ em ở một số tỉnh, thành phố, tiến tới nhân rộng các mô hình này sau năm 2010. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tập trung chỉ đạo giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm thân thể, lạm dụng sức lao động... đặc biệt là tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em như đuối nước, tai nạn học đường. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo công an các cấp xây dựng và thực hiện các kế hoạch đấu tranh quyết liệt, liên tục với tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên. Tăng cường công tác xác minh đối với hồ sơ của trẻ em có nguồn gốc không rõ ràng nhưng được giới thiệu làm con nuôi cho người nước ngoài. Bộ Y tế chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thực hiện thí điểm một số loại hình dịch vụ y tế hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em là nạn nhân của bạo lực. Chỉ thị yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên internet dành cho trẻ em; xử ý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm thông tin dành cho trẻ em có nội dung đồi trụy, kích động bạo lực. Bộ Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các vùng đồng bào dân tộc, miền núi, Tây Nguyên, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=358720&co_id=30085