Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

ĐTO - Ngày 13/5, UBND tỉnh có văn bản gửi các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 4/10/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2030, Công văn số 416/UBND-THVX ngày 15/9/2020 về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về trẻ em.

Dạy bơi cho trẻ em để phòng, chống tai nạn đuối nước

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước, kỹ năng bơi đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè. Đẩy mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức để các em biết và tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, nhất là tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước bảo đảm an toàn cho bản thân.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tình nguyện tham gia quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian không đến trường, đặc biệt là dịp nghỉ hè, các thời gian bão, lũ, thiên tai để bảo đảm an toàn cho trẻ em nhất là đuối nước. Tổ chức vận động các hộ gia đình cam kết trách nhiệm xây dựng ngôi nhà an toàn, bảo đảm an toàn cho trẻ em. Rà soát, lập bản đồ cảnh báo kịp thời các địa điểm (hố nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm, công trình chứa nước…) có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn; triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục (như làm rào chắn, biển cảnh báo; cảnh giới, nhắc nhở…).

T.NG

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/tang-cuong-cong-tac-phong-chong-duoi-nuoc-tre-em-105500.aspx