Tăng cường công tác quản lý trong xây dựng tượng đài

Gốc
Bộ VHTT&DL vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong xây dựng tượng đài.

Theo đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước chỉ đạo, đôn đốc, triển khai một số nội dung: Thực hiện nghiêm túc việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện đúng quy trình thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Cùng với đó, quản lý chặt chẽ các khâu thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo các công trình tượng đài đạt chất lượng cao. Bộ VH-TT&DL cũng yêu cầu các địa phương kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị quản lý tượng đài đã xây dựng có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng đảm bảo chất lượng thẩm mỹ, kỹ thuật và an toàn.

Yên Vân

Tin nóng

Tin mới