Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo

Gốc
QĐND - Ngày 26-11, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội thảo “Công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo”, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo, phóng viên hơn 30 cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số vấn đề như: Những thuận lợi, khó khăn trong công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực tôn giáo; chia sẻ kinh nghiệm thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực tôn giáo ở các cơ quan báo chí thời gian qua; việc định hướng, phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan báo chí trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về tôn giáo; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tôn giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng… Hội thảo là dịp để Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan báo chí nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn việc thông tin tuyên truyền về lĩnh vực tôn giáo, qua đó nhằm quán triệt, thực hiện tốt hơn chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo.

PHÚC NỘI

Tin nóng

Tin mới