Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tăng cường đầu tư vào an sinh xã hội sau đại dịch

Qua 2 năm ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, phản ứng chính sách của Chính phủ là tích cực nhưng cũng còn bộc lộ một số khoảng trống an sinh. Việt Nam đề ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thiện hệ thống chính sách xã hội hướng đến bao phủ toàn dân, bao trùm và toàn diện.