Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao

Gốc
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ giao - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, để tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã đề ra, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Thủ tướng Chính phủ giao Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao cho các bộ, ngành, địa phương; trong đó chú trọng việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ hàng tháng.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kênh đối thoại, tiếp nhận và xử lý thông tin của người dân, DN qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

Hương Dịu

Tin nóng

Tin mới