Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

TĂNG CƯỜNG GẮN KẾT DOANH NGHIỆP VỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ 1/7/2015 đã quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong hoạt động GDNN. Đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp và tạo việc làm bền vững cho người lao động được kỳ vọng sẽ đem lại những bứt phá mới trong giáo dục nghề nghiệp. Trong những năm qua, sự liên kết này đã đạt được những kết quả bước đầu, tuy nhiên trên thực tế, vẫn còn không ít vướng mắc cần tháo gỡ.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/tu-nghi-truong-den-cuoc-song/2019/10/tang-cuong-gan-ket-doanh-nghiep-voi-giao-duc-nghe-nghiep/267148