Tình hình khô hạn nghiêm trọng diễn ra từ nửa cuối năm 2009 trên cả nước đã ảnh hưởng lớn đến việc tích nước các hồ thủy điện. Để đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, Trung tâm Điều độ hệ thống Quốc gia đang phải thực hiện giải pháp phân bổ cung cấp điện.

CôngThương - Theo đó, tháng 4/2010, Điện lực Trà Vinh được phân bổ 994.165 kWh/ngày, thiếu hụt khoảng 20% so với nhu cầu sử dụng bình quân là 1,2 triệu kWh/ngày. Khắc phục tình hình trên, Điện lực Trà Vinh đã chủ động lập kế hoạch điều hòa phụ tải luân phiên giữa các khu vực trong tỉnh, tập trung chú trọng đến việc cung cấp điện cho các sự kiện chính trị, xã hội; cung cấp điện ổn định cho các khách hàng quan trọng, các cơ quan trọng điểm của tỉnh, khu Công nghiệp Long Đức; thông báo ngừng cấp điện cho khách hàng theo kế hoạch cắt định đúng quy định của Luật Điện lực và Quyết định số 39/2005/QĐ-BCN; báo cáo hàng tuần cho Sở Công Thương Trà Vinh về kế hoạch điều hòa phụ tải. Bên cạnh đó, giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện cũng được Điện lực Trà Vinh hết sức quan tâm. 3 tháng đầu năm 2010 đã có 272.480 hóa đơn tiền điện có nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện được gửi đến khách hàng; lắp đặt mới 10 công tơ điện tử; thỏa thuận và ký bổ sung phụ lục hợp đồng mua bán điện với 84 khách hàng quan trọng và 111 khách hàng ưu tiên theo các mức độ 70%, 50%, 30%. Kết quả, sản lượng điện tiết kiệm trong 3 tháng đầu năm 2010 là: 1.246.086 kWh đạt 139,81% kế hoạch quý I/2010 và đạt 28,36% so với kế hoạch năm 2010 (kế hoạch năm 4,404 triệu kWh). Điện lực Trà Vinh còn đề nghị các cơ quan, công sở giảm ít nhất 10% chi phí điện năng hàng năm; cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ lớn bố trí phương thức sử dụng điện hợp lý, hạn chế vào giờ cao điểm. Tuyên truyền lắp đặt công tơ điện tử ba giá, sử dụng đèn huỳnh quang loại tiết kiệm điện để dần thay thế đèn tròn, đèn huỳnh quang béo và đèn có chấn lưu tổn hao điện trên 10W và sử dụng đèn compact. Ngọc Chính