Tăng cường giám sát các chuyên đề về dân sinh

Để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian tới, Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội sẽ tăng cường giám sát chuyên đề các lĩnh vực dân sinh.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội làm việc tại dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội làm việc tại dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn

Ngày 29/7, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thảo luận chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội.

Để hoạt động giám sát, tổ chức chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm thực chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sau giám sát, chất vấn, giải trình, Hà Nội sẽ lựa chọn xây dựng chương trình giám sát hằng năm gắn liền với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt, thành phố ưu tiên tổ chức giám sát, giám sát chuyên đề việc thực hiện các lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, chính sách, các chương trình lớn mang tính tổng thể, lâu dài.

Cụ thể gồm các quy hoạch về quản lý sử dụng đất đai; phát triển công nghiệp; phát triển nông nghiệp; phát triển hệ thống giáo dục, mạng lưới trường học, phát triển hệ thống y tế; quy hoạch phát triển công nghệ thông tin; quy hoạch giao thông vận tải; chương trình phát triển nhà ở; quản lý chung cư…Cùng với đó là giám sát về kế hoạch đầu tư công trung hạn; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý sử dụng đất đai... của thành phố Hà Nội.

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội rất quan trọng. Qua đó, đánh giá kỹ về hạn chế, nêu những cách thức làm hay, điểm sáng để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Để việc triển khai đạt hiệu quả, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu Hội đồng nhân dân các cấp triển khai một cách thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động với những cách làm mới, sáng tạo theo đặc thù của từng đơn vị, địa phương. Trong đó, cần lựa chọn nội dung giám sát trúng, đúng, từ đó mới tạo chuyển biến sau giám sát, chất vấn, giải trình. Ngoài ra, phải có kế hoạch cho cả nhiệm kỳ và hằng năm, kết hợp với giám sát đột xuất những vấn đề lớn, có ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh, được cử tri, nhân dân quan tâm, phù hợp với thực tiễn, linh hoạt và đạt hiệu quả.

“Trên tinh thần đi đến tận cùng vấn đề, tiếp tục tái chất vấn nếu các đơn vị có trách nhiệm thực hiện kết luận chưa thực sự nghiêm túc, trách nhiệm. Các kết luận chất vấn, giám sát, giải trình phải chuyển tới các cơ quan nội chính, thanh tra để cùng theo dõi, nắm bắt”, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh yêu cầu.

AN TRÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tang-cuong-giam-sat-cac-chuyen-de-ve-dan-sinh-post707945.html